Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 280/17 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Jaśle z 2017-05-04

Tytuł:
Sąd Rejonowy w Jaśle z 2017-05-04
Data orzeczenia:
4 maja 2017
Data publikacji:
24 sierpnia 2017
Sygnatura:
I C 280/17
Sąd:
Sąd Rejonowy w Jaśle
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Andrzej Sepioł
Protokolant:
st. sekr. sądowy Lucyna Szeredy
Hasła tematyczne:
Koszty procesu
Podstawa prawna:
art. 98 kpc
Teza:
W ocenie Sądu Rejonowego nie ma tu zastosowania postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 1984 r. IV CZ 196/84 (Legalis Nr 24450), w którym tenże Sąd stwierdził, iż za stronę przegrywającą sprawę w rozumieniu przepisów o kosztach procesu należy także uważać pozwanego, który w trakcie procesu spełnił dochodzone od niego świadczenie, czym zaspokoił roszczenie powoda wymagalne w chwili wytoczenia powództwa. Orzeczenie to wydał Sąd Najwyższy w odmiennym stanie faktycznym, tj. w sytuacji, gdy powództwo w związku z zaspokojeniem roszczenia w trakcie procesu zostało cofnięte, a proces umorzony. Zupełnie inna jest sytuacja, zdaniem Sądu Rejonowego, w przypadku, gdy roszczenie zostanie zaspokojone w trakcie procesu, a powód na skutek swego niedopatrzenia nie wycofa powództwa, co jest jego obowiązkiem i powództwo zostanie oddalone. Za takim obowiązkiem pod rygorem oddalenia żądania o zasądzenie od pozwanego kosztów procesu przemawia również aktualna sytuacja w zakresie możliwości komunikowania się inna niż w połowie lat 80-ych (chwili wydania w/w postanowienia przez Sąd Najwyższy). W dzisiejszych realiach powód jest w stanie zawiadomić Sąd lub uprzedzić o cofnięciu pozwu nawet w dniu rozprawy, albowiem odpowiednia wiadomość można wysłać zarówno faxem, jak i drogą elektroniczną na adres właściwego Sądu. Nie powinno to zatem powodować żadnych trudności czasowych dla powoda. Nadmienić należy, że pozwana dokonała wpłaty na rzecz powoda w dniu 3 kwietnia 2017 r., a więc na ok. miesiąc przed wydaniem wyroku. Zatem powód przy zachowaniu należytej ostrożności, czego tym bardziej można wymagać od specjalisty, jakim jest fundusz sekurytyzacyjny, z łatwością mógł wycofać w odpowiednim czasie powództwo, a tego nie czynił. Na ostatek należy zauważyć, że w razie zaspokojenia roszczenia strona powodowa nie powinna była pomijać milczeniem kwestię wycofania pozwu, gdyż powodowało to dodatkowo konieczność angażowania się pozwanej w sprawę i narażało ją na dodatkowy stres. Nie powinno to być obojętne dla Sądu przy wydawaniu orzeczenia o kosztach procesu w takiej sytuacji.
Istotność:
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Halina Klimowicz
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Jaśle
Osoba, która wytworzyła informację:  Andrzej Sepioł
Data wytworzenia informacji: