Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
204

I C 619/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2019-09-18

Data publikacji: 2019-12-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 619/19 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 września 2019 r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Wanat Protokolant: starszy sekretarz sądowy Anna Wojtunik po rozpoznaniu w dniu 18 września 2019 roku w Jaśle sprawy z powództwa TUZ Towarzystwo (...) z siedzibą w W. przeciwko P. Ż. o zapłatę I oddala powództwo. zasądza od powoda TUZ Towarzystwo (...) z siedzibą w W. na rzecz pozwanej P. Ż. kwotę 917 zł (dziewięćset siedemna
Czytaj więcej»

I C 627/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2018-10-09

Data publikacji: 2018-11-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Szkodą poniesioną, przez poszkodowanego jest sam fakt pogorszenia stanu pojazdu, a wysokość szkody uzależniona jest jedynie od ekonomicznych kosztów naprawy, bez względu na to czy naprawa ta w ogóle nastąpiła lub ma nastąpić. Szkodą nie jest więc poniesiony przez poszkodowanego wydatek na naprawę pojazdu, lecz szacunkowa wysokość tych (...)
Sygn. akt I C 627/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 października 2018 r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Wanat Protokolant: starszy sekretarz sądowy Anna Wojtunik po rozpoznaniu w dniu 9 października 2018 roku w J. sprawy z powództwa T. B. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w S. o zapłatę I. zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w S. na rzecz powoda T. B. kwotę 969,20 zł (dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 20/100) z usta
Czytaj więcej»

I C 643/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2018-09-26

Data publikacji: 2018-11-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Na gruncie art. 339 par.2 kpc przyjęcie za prawdziwe twierdzeń powoda dotyczy wyłacznie okoliczności faktycznych i nie zwalnia sądu orzekającego od obowiązku rozważenia, czy oświadczenia te uzasadniają należycie i w całości żądania pozwu i czy uwzględnienie tych żądań nie narusza obowiązujących przepisów.Sąd nie jest zatem zwolniony (...)
Sygn. akt I C 643/18 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 września 2018 r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Wanat Protokolant: starszy sekretarz sądowy Lucyna Szeredy po rozpoznaniu 26 września 2018 r. w J. sprawy z powództwa Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we W. przeciwko P. L. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 643/18 upr. Uzasadnienie wyroku zaocznego z dnia 26 wrz
Czytaj więcej»

I C 646/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2015-07-13

Data publikacji: 2015-11-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 646/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 lipca 2015r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Dorota Myśliwiec Protokolant: st. sekr. sądowy Stanisława Synowiec po rozpoznaniu 2 lipca 2015 r. w J. przy udziale sprawy z powództwa M. T. (1) przeciwko P. G. , R. B. o zapłatę I.oddala powództwo; II. zasądza od powoda M. T. (1) na rzecz pozwanego P. G. kwotę 980,91 zł (dziewięćset osiemdziesiąt złotych 91/100), tytułem zwrotu kosztów postęp
Czytaj więcej»

I C 646/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2018-09-26

Data publikacji: 2018-11-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 646/18 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 września 2018 r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Wanat Protokolant: starszy sekretarz sądowy Lucyna Szeredy po rozpoznaniu 26 września 2018 r. w J. sprawy z powództwa (...) we W. przeciwko B. S. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 646/18 upr. UZASADNIENIE wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Jaśle z 26.09.2018 r. Powód (...) z siedzibą we W. domagał się zasądzen
Czytaj więcej»

I C 713/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2016-07-14

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Podmioty dokonujące zbiorczych przelewów wierzytelności jak w niniejszej sprawie są profesjonalistami i należy wymagać od nich wszelkiej staranności przy sporządzaniu dokumentów związanych z dokonywanymi transakcjami jak chociażby oznaczenia załącznika zawierającego wykaz zbywanych wierzytelności w taki sposób by nie było żadnych (...)
Sygn. akt I C 713/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 lipca 2016r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Dorota Myśliwiec Protokolant: st. sekr. sądowy Stanisława Synowiec po rozpoznaniu 14 lipca 2016 r. w J. przy udziale sprawy z powództwa (...) Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Funduszu Inwestycyjny Zamknięty w W. przeciwko M. P. o zapłatę I. uchyla wyrok zaoczny wydany w niniejszej sprawie dnia 24 maja 2016 roku sygn. akt I C 71
Czytaj więcej»

I C 745/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2016-12-20

Data publikacji: 2017-06-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Zgodnie z rozkładem ciężaru dowodu (art. 6kc) na powodzie spoczywa ciężar udowodnienia faktów na jakie się powołuje. Powód zatem winien w sposób nie budzący wątpliwości wykazać nie tylko fakt, że przysługuje mu w ogóle wierzytelność w stosunku do pozwanego ale również wysokość tej wierzytelności, termin wymagalności, wysokość i sposób (...)
Sygn. akt I C 745/16 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 grudnia 2016r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Dorota Myśliwiec Protokolant: st. sekr. sądowy Stanisława Synowiec po rozpoznaniu 20 grudnia 2016 r. w J. przy udziale sprawy z powództwa Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we W. przeciwko B. R. o zapłatę I. oddala powództwo; II. kosztami postępowania obciąża powoda uznając je za uiszczone w cało
Czytaj więcej»

I C 770/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2018-11-06

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W przedmiotowej sprawie powód będąc podmiotem, którego istotną częścią działalności jest skupowanie wierzytelności pieniężnych na masową skalę, z uwagi na zakres prowadzonej działalności winien w sposób szczególny i niewątpliwy wykazać, że nabył ze skutkiem prawnym tę konkretną, określoną wierzytelność wobec wskazanej osoby. Tymczasem, będąc (...)
Sygn. akt I C 770/18 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 listopada 2018r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Dorota Myśliwiec Protokolant: starszy sekretarz sądowy Stanisława Synowiec po rozpoznaniu 6 listopada 2018 r. w J. przy udziale sprawy z powództwa U. (...) w W. przeciwko K. Ś. (1) o zapłatę I. oddala powództwo; II. kosztami postępowania obciąża powoda uznając je za uiszczone w całości. Sygn. akt I C 770/18 upr. Uzasadnienie wyroku
Czytaj więcej»

I C 793/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2018-12-12

Data publikacji: 2019-02-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 793/18 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 grudnia 2018r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Wanat Protokolant: Ewelina Augustyn po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2018r. w Jaśle sprawy z powództwa Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we W. przeciwko A. W. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 793/18 Uzasadnienie wyroku zaocznego z dnia 12 grudnia 2018 r. W pozwie wnies
Czytaj więcej»

I C 795/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2017-10-12

Data publikacji: 2017-12-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C upr 795/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 października 2017r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Dorota Myśliwiec Protokolant: starszy sekretarz sądowy Stanisława Synowiec po rozpoznaniu 12 października 2017r. w J. przy udziale sprawy z powództwa Syndyka Masy Upadłości Twoja (...) w upadłości z siedzibą w K. przeciwko A. S. o zapłatę I. zasądza od pozwanego A. S. na rzecz powoda Syndyka Masy Upadłości Twoja (...) w upadłości z
Czytaj więcej»