Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
230

I C 322/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2021-12-10

Data publikacji: 2022-04-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 322/21 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 grudnia 2021 r. Sąd Rejonowy w Jaśle, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Grzegorz Wanat Protokolant: St. Asyst. S. . A. S. po rozpoznaniu w dniu 10 grudnia 2021 r. w Jaśle na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. przeciwko Ł. M. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 322/21 upr. UZASADNIENIE wyroku Sądu Rejonowego w Jaśle z dnia 10 grudnia 2021
Czytaj więcej»

I C 340/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2016-08-02

Data publikacji: 2016-09-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Pozwany nie przebierał w środkach mających na celu wymóc na powódce spłatę dochodzonej należności - straszył wizytami windykatora, detektywami, obserwacją, fotografowaniem mienia, wreszcie licytacją firmy powódki czy zgłoszeniem jej do Biura Informacji Gospodarczej. Tymczasem pozwany nie dosponował tytułem wykonawczym w stosunku do (...)
Sygn. akt I C 340/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 sierpnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Dorota Myśliwiec Protokolant: sekr. sądowy Małgorzata Zyzak po rozpoznaniu 19 lipca 2016 roku w J. sprawy z powództwa E. O. przeciwko (...) Sp. z o.o. w W. o zapłatę I. zasądza od pozwanego (...) Sp. z o.o. w W. na rzecz powódki E. O. kwotę 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 29 czerwca 201
Czytaj więcej»

I C 347/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2017-05-11

Data publikacji: 2017-07-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Zgodnie z art.339 kpc jeżeli pozwany nie stawił się na posiedzenie wyznaczone na rozprawę, albo mimo stawienia się nie bierze udziału w rozprawie, Sąd wyda wyrok zaoczny .W tym wypadku przyjmuje się za prawdziwe twierdzenia powoda o okolicznościach faktycznych przytoczonych w pozwie lub w pismach procesowych doręczonych pozwanemu przed (...)
Sygn. akt I C 347/17 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Andrzej Sepioł Protokolant: st. sekr. sądowy Maria Otrębska po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2017 r. w Jaśle sprawy z powództwa (...) we W. przeciwko J. W. o zapłatę I oddala powództwo; oddala żądanie powoda o zasądzenie od pozwanej kosztów procesu. Sygn. akt I Cupr 347/17 UZASADNIENIE wyroku zaocznego z dnia 11 maja 2017 r. Strona p
Czytaj więcej»

I C 357/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2015-12-30

Data publikacji: 2016-02-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Takie zjawisko atmosferyczne ( marznąca mżawka) o tej porze roku nie jest nadzwyczajne i wykonawca zajmując się profesjonalnie zimowym utrzymaniem dróg powinien dysponować takimi środkami ( sprzętem i zapleczem kadrowym), które pozwolą na jednoczesne zaangażowanie ich w terenie we wszystkich podległych rejonach, a nie tylko niektórych. Nie (...)
Sygn. akt I C 357/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 grudnia 2015r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Dorota Myśliwiec Protokolant: st. sekr. sądowy Stanisława Synowiec po rozpoznaniu 17 grudnia 2015 r. w J. przy udziale sprawy z powództwa H. O. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I. zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powódki H. O. kwotę 17.560 zł ( siedemnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych) z ustawowymi odsetkami: - od k
Czytaj więcej»

I C 366/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2017-06-05

Data publikacji: 2018-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: I.Świadczenie odsetkowe związane jest z datą wezwania do zapłaty,przy czym jego data początkowa uzależniona jest od daty ukształtowania się stanu faktycznego będącego podstawą oceny wysokości świadczenia głównego. II.Jeżeli zgłoszono szkodę- tym bardziej gdy roszczenie zostało skonkretyzowane co do rodzaju i wyśokości, a ustalenie (...)
Sygn. akt I C 366/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 czerwca 2017r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Andrzej Sepioł Protokolant: st. sekr. sądowy Lucyna Szeredy po rozpoznaniu 1 czerwca 2017 r. w J. sprawy z powództwa B. F. , W. F. przeciwko Towarzystwo (...) S.A. o zapłatę i ustalenie odpowiedzialności pozwanego za skutki wypadku, które mogą się ujawnić w przyszłości I. zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powoda B. F.
Czytaj więcej»

I C 384/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2019-05-29

Data publikacji: 2019-11-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 384/19 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 maja 2019 r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Wanat Protokolant: starszy sekretarz sądowy Anna Wojtunik po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2019 roku w Jaśle sprawy z powództwa B. (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w G. przeciwko A. G. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 384/19 upr. UZASADNIENIE wyroku Sądu Rejonowego w
Czytaj więcej»

I C 399/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2019-10-15

Data publikacji: 2019-12-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Zdaniem Sądu powołany wyciąg z ksiąg funduszu sekurytyzacyjnego nie był wystarczającym dowodem potwierdzającym istnienie spornej wierzytelności. Dowodu takiego nie stanowi również nagranie rozmowy telefonicznej, przedstawione przez powoda. Zapis rozmowy nie pozwala na zweryfikowanie treści ugody, w szczególności pod kątem oceny, czy (...)
Sygn. akt I C 399/19 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 października 2019 r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Wanat Protokolant: starszy sekretarz sądowy Anna Wojtunik po rozpoznaniu w dniu 15 października 2019 roku w Jaśle sprawy z powództwa B. (...) N. (...) z siedzibą w G. przeciwko W. G. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 399/19 upr. UZASADNIENIE wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Jaśle z 15.10.2019 r. Powód B.
Czytaj więcej»

I C 427/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2018-07-03

Data publikacji: 2018-07-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Z uwagi na nieprzedłożenie dowodów wskazujących na zawarcie przez pozwanego umowy pożyczki, Sąd nie ma możliwości weryfikacji kwoty ujętej przez powoda w wyciągu z ksiąg rachunkowych. Analogicznie rzecz się ma jeśli chodzi o ocenę dowodu w postaci wyciągu z elektronicznego załącznika do umowy cesji. Wydruk ten nie dowodzi, że cedentowi (...)
Sygn. akt I C 427/18 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 lipca 2018 r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Wanat Protokolant: starszy sekretarz sądowy Maria Otrębska po rozpoznaniu w dniu 3 lipca 2018 r. w Jaśle na rozprawie sprawy z powództwa (...) we W. przeciwko J. S. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 427/18 upr. UZASADNIENIE wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Jaśle z 03.07.2018 r. Powód (...) z siedzibą we W. domag
Czytaj więcej»

I C 429/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2017-06-13

Data publikacji: 2017-08-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Fakt nieprzedstawienia przez powoda pierwotnej umowy i związana z tym niemożliwość zweryfikowania przez Sąd rozmiaru i wysokości zobowiązania pozwanej w tym wysokość i sposobu rozliczania odsetek wzbudzają wątpliwość Sądu co do przytoczonych przez powoda okoliczności faktycznych i skutkują oddaleniu powództwa.
Sygn. akt I C 429/17 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 czerwca 2017r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Dorota Myśliwiec Protokolant: st. sekr. sądowy Stanisława Synowiec po rozpoznaniu 13 czerwca 2017r. w J. przy udziale sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we W. przeciwko J. T. o zapłatę I. oddala powództwo; II. kosztami postępowania obciąża powoda uznając je za uiszczone w całości
Czytaj więcej»

I C 447/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2016-12-20

Data publikacji: 2017-01-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Zauważyć należy, że roszczenie zgłoszone przez powodów należy do katalogu roszczeń o których mowa w art. 560 kc. Zgodnie z treścią art. 561 kc jeżeli kupujący będący konsumentem złożył oświadczenie o obniżeniu ceny określając kwotę o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni uważa (...)
Sygn. akt I C 447/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 grudnia 2016r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Dorota Myśliwiec Protokolant: st. sekr. sądowy Stanisława Synowiec po rozpoznaniu 08 grudnia 2016 r. w J. przy udziale sprawy z powództwa M. B. i K. G. przeciwko (...) Sp. z o.o. w Z. o zapłatę I. zasądza od pozwanego (...) Sp. z o.o. w Z. na rzecz powodów M. B. i K. G. solidarnie kwotę 3385 zł ( trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt pięć złoty
Czytaj więcej»