Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
231

I C 223/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2019-04-17

Data publikacji: 2019-05-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Żądanie powoda opiera się na fakcie skutecznego nabycia w drodze cesji wymagalnej wierzytelności przysługującej cedentowi wobec pozwanego. Powód pomimo, iż wykazał, że pozwanego łączyła z Provident Polska S.A. umowa pożyczki pieniężnej, to nie wykazał, aby wierzytelność z tej umowy wynikającą, nabył skutecznie w ramach przelewu wierzytelności.
Sygn. akt I C 223/19 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Wanat Protokolant: starszy sekretarz sądowy Lucyna Szeredy po rozpoznaniu 17 kwietnia 2019 r. w J. sprawy z powództwa P. (...) z siedzibą we W. przeciwko K. S. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 223/19 upr. UZASADNIENIE wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Jaśle z 17.04.2019 r. Powód P. (...) z siedzibą we W. dom
Czytaj więcej»

I C 225/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2019-04-17

Data publikacji: 2019-05-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Powód nie może skutecznie domagać się zapłaty również z uwagi na upływ terminu przedawnienia, skutkujący przekształceniem dochodzonego zobowiązania w naturalne.
Sygn. akt I C 225/19 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Wanat Protokolant: starszy sekretarz sądowy Lucyna Szeredy po rozpoznaniu 17 kwietnia 2019 r. w J. sprawy z powództwa P. (...) z siedzibą we W. przeciwko J. B. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 225/19 upr. UZASADNIENIE wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Jaśle z 17.04.2019 r. Powód P. (...) z siedzibą we W. dom
Czytaj więcej»

I C 228/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2019-04-17

Data publikacji: 2019-05-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 228/19 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Wanat Protokolant: starszy sekretarz sądowy Lucyna Szeredy po rozpoznaniu 17 kwietnia 2019 r. w J. sprawy z powództwa Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we W. przeciwko M. S. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 228/19 upr. UZASADNIENIE wyroku zaocznego Są
Czytaj więcej»

I C 241/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2017-06-01

Data publikacji: 2017-08-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 241/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 czerwca 2017r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Dorota Myśliwiec Protokolant: st. sekr. sądowy Stanisława Synowiec po rozpoznaniu 18 maja 2017r. w J. przy udziale sprawy z powództwa (...) Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w W. przeciwko K. W. o zapłatę I. oddala powództwo; II. zasądza od powoda (...) Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzac
Czytaj więcej»

I C 239/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2016-01-18

Data publikacji: 2016-02-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Poszkodowanemu za wynajem pojazdu zastępczego przysługuje w uzasadnionych przypadkach odszkodowanie od zakładu ubezpieczeń wg stawek przyjętych w umowie o wynajem, nie wyżej jednak niż średnie stawki za wynajem samochodu w wypożyczalniach na rynku lokalnym, w segmencie odpowiadającym segmentowi, do którego należy samochód uszkodzony.
Sygn. akt I C 239/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Andrzej Sepioł Protokolant: st. sekr. sądowy Maria Otrębska po rozpoznaniu w dniu 11 stycznia 2016 r. w Jaśle przy udziale sprawy z powództwa: M. W. , S. W. przeciwko (...) S.A. w Ł. o zapłatę I. zasądza od strony pozwanej (...) S.A. w Ł. na rzecz powodów M. W. i S. W. solidarnie kwotę 9.886,25 zł (dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt s
Czytaj więcej»

I C 244/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2018-09-04

Data publikacji: 2019-03-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W kontradyktoryjnym modelu postępowania cywilnego materiał procesowy dostarczają strony, poszukiwanie prawdy i faktów ją wykazujących jest ich obowiązkiem, a sąd jedynie dba o zachowanie reguł przy jej dochodzeniu. Odnosząc powyższe do okoliczności przedmiotowej sprawy zauważyć należy , iż powód- pomimo profesjonalnej reprezentacji (...)
Sygn. akt I C 244/18 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 września 2018 r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Wanat Protokolant: starszy sekretarz sądowy Maria Otrębska po rozpoznaniu w dniu 4 września 2018 r. w Jaśle na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank S. A. w W. przeciwko J. S. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C upr. 244/18 UZASADNIENIE wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Jaśle z 04.09.2018 r. Powód (...) Bank S
Czytaj więcej»

I C 272/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2016-01-26

Data publikacji: 2016-03-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Kodeks cywilny przewiduje wprawdzie możliwość zniesienia służebności gruntowej bez wynagrodzenia, jednakże warunkiem jest to, aby służebność utraciła dla nieruchomości władnącej wszelkie znaczenie.
Sygn. akt I C 272/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Wanat Protokolant: st. sekr. sądowy Anna Wojtunik po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2016 w Jaśle przy udziale sprawy z powództwa R. J. przeciwko S. K. o zniesienie służebności gruntowej I. oddala powództwo, II. nakazuje, aby Skarb Państwa – Sąd Rejonowy w Jaśle zwrócił powodowi R. J. kwotę 76,24 zł (siedemdziesiąt sześć złotych 24
Czytaj więcej»

I C 280/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2017-05-04

Data publikacji: 2017-08-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W ocenie Sądu Rejonowego nie ma tu zastosowania postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 1984 r. IV CZ 196/84 (Legalis Nr 24450), w którym tenże Sąd stwierdził, iż za stronę przegrywającą sprawę w rozumieniu przepisów o kosztach procesu należy także uważać pozwanego, który w trakcie procesu spełnił dochodzone od niego świadczenie, (...)
Sygn. akt I C upr 280/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 maja 2017r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Andrzej Sepioł Protokolant: st. sekr. sądowy Lucyna Szeredy po rozpoznaniu 4 maja 2017 r. w J. sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we W. przeciwko M. K. o zapłatę I oddala powództwo; oddala żądanie powoda o zasądzenie od pozwanej kosztów procesu. Sygn. akt I Cupr 280/17 UZASADNIE
Czytaj więcej»

I C 289/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2015-08-20

Data publikacji: 2015-09-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Sąd mając na uwadze trudną sytuację pozwanego uwzględnił jego wniosek o rozłożenie zasądzonej kwoty na raty
Sygn. akt I C 289/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 sierpnia 2015r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Dariusz Zając Protokolant: st. sekr. sądowy Ewa Lisowska po rozpoznaniu w dniu 20 sierpnia 2015 r. w Jaśle przy udziale sprawy z powództwa B. (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w G. przeciwko D. W. o zapłatę I. zasądza od pozwanego D. W. na rzecz powoda B. (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjn
Czytaj więcej»

I C 286/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2019-05-15

Data publikacji: 2019-11-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Powód nie wykazał, jak doszło do złożenia oświadczenia woli przez strony umowy, nie wykazał kwoty pieniężnej, która była przedmiotem tej umowy, jak również ustalonych kosztów i należności związanych z zawarciem umowy, warunków spłaty zobowiązania, czy wreszcie, że faktycznie doszło do wykonania przedmiotowej umowy, a więc do wypłacenia (...)
Sygn. akt I C 286/19 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 maja 2019r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Wanat Protokolant: starszy sekretarz sądowy Lucyna Szeredy po rozpoznaniu 15 maja 2019 r. w J. sprawy z powództwa (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego w G. przeciwko L. K. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowa
Czytaj więcej»