Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
206

I C 384/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2019-05-29

Data publikacji: 2019-11-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 384/19 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 maja 2019 r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Wanat Protokolant: starszy sekretarz sądowy Anna Wojtunik po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2019 roku w Jaśle sprawy z powództwa B. (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w G. przeciwko A. G. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 384/19 upr. UZASADNIENIE wyroku Sądu Rejonowego w
Czytaj więcej»

I C 357/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2015-12-30

Data publikacji: 2016-02-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Takie zjawisko atmosferyczne ( marznąca mżawka) o tej porze roku nie jest nadzwyczajne i wykonawca zajmując się profesjonalnie zimowym utrzymaniem dróg powinien dysponować takimi środkami ( sprzętem i zapleczem kadrowym), które pozwolą na jednoczesne zaangażowanie ich w terenie we wszystkich podległych rejonach, a nie tylko niektórych. Nie (...)
Sygn. akt I C 357/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 grudnia 2015r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Dorota Myśliwiec Protokolant: st. sekr. sądowy Stanisława Synowiec po rozpoznaniu 17 grudnia 2015 r. w J. przy udziale sprawy z powództwa H. O. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I. zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powódki H. O. kwotę 17.560 zł ( siedemnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych) z ustawowymi odsetkami: - od k
Czytaj więcej»

I C 1071/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2019-07-03

Data publikacji: 2019-11-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Należy przyjąć, iż nie zostało wykazane, ażeby przy podpisaniu umowy cesji wierzytelności została zachowana właściwa reprezentacja powoda, co z kolei obliguje do przyjęcia, iż umowa cesji wierzytelności została zawarta przez osobę nieuprawnioną. Skutkiem tego stanu rzeczy jest to, iż powód nie udowodnił, by nabył skutecznie ewentualną (...)
Sygn. akt I C 1071/18 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 lipca 2019 r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Wanat Protokolant: starszy sekretarz sądowy Maria Otrębska po rozpoznaniu w dniu 3 lipca 2019 r. w Jaśle sprawy z powództwa P. (...) z siedzibą we W. przeciwko K. R. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 1071/18 upr. UZASADNIENIE wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Jaśle z 26.09.2018 r. Powód P. (...) z siedzibą we W.
Czytaj więcej»

I C 1302/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2018-07-03

Data publikacji: 2018-07-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Stosownie do brzmienia art. 57 ust. 6 ustawy z 16.07.2004 r. prawo telekomunikacyjne w przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym o zapewnienie przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej , związanego z ulgą przyznaną abonentowi, wysokość roszczenia z tytułu jednostronnego rozwiązania umowy przez abonenta (...)
Sygn. akt I C 1302/17 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 lipca 2018 r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Wanat Protokolant: starszy sekretarz sądowy Maria Otrębska po rozpoznaniu w dniu 3 lipca 2018 r. w Jaśle na rozprawie sprawy z powództwa (...) w K. przeciwko R. Ż. (1) o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C upr. (...) UZASADNIENIE wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Jaśle z 03.07.2018 r. Powód (...) z siedzibą w K. dom
Czytaj więcej»

I C 1162/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2019-03-27

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Powód wywodząc roszczenie o zapłatę kwoty, w zakresie jego podstawy faktycznej, powinien wykazać zarówno fakt istnienia wymagalnego zobowiązania wynikającego z opisanej w pozwie pożyczki, jak też – nie będąc kontrahentem pozwanego (pożyczkodawcą) – skuteczne wstąpienie w prawa pierwotnego wierzyciela, a zatem własną legitymację w sprawie. (...)
Sygn. akt I C 1162/18 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 marca 2019 r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Wanat Protokolant: starszy sekretarz sądowy Anna Wojtunik po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2019 roku w Jaśle sprawy z powództwa P. (...) z siedzibą we W. przeciwko M. S. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 1162/18 upr. UZASADNIENIE wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Jaśle z 27.03.2019 r. Powód P. (...) z siedzibą we
Czytaj więcej»

I C 1175/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2019-06-06

Data publikacji: 2019-07-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Stosownie bowiem do brzmienia art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016. 1489 j.t.) w przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym o zapewnienie przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej, związanego z ulgą przyznaną abonentowi, wysokość roszczenia z tytułu (...)
Sygn. akt I C 1175/18 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 czerwca 2019r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Dorota Myśliwiec Protokolant: starszy sekretarz sądowy Lucyna Szeredy po rozpoznaniu 6 czerwca 2019 r. w J. sprawy z powództwa (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego - Subfunduszu KI 1 z siedzibą w W. przeciwko M. S. o zapłatę I oddala powództwo; II kosztami postepowania obciąża powoda uznając je za uiszczone w całości. Sygn. akt I C
Czytaj więcej»

I C 1179/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2019-05-29

Data publikacji: 2019-11-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Sąd jest zobligowany do uznania twierdzeń powoda przy bezczynności pozwanego jedynie w przypadku braku wątpliwości co do zasadności pozwu. Domniemanie prawdziwości twierdzeń powoda ( art. 339 par.2 kpc) dotyczy bowiem wyłącznie okoliczności faktycznych i nie zwalnia sądu orzekającego od obowiązku rozważenia, czy oświadczenia te (...)
Sygn. akt I C 1179/18 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 maja 2019 r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Wanat Protokolant: starszy sekretarz sądowy Anna Wojtunik po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2019 roku w Jaśle sprawy z powództwa (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego - Subfunduszu KI 1 z siedzibą w W. przeciwko H. S. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C upr. (...) UZASADNIENIE wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Jaśle z
Czytaj więcej»

I C 1188/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2019-06-19

Data publikacji: 2019-11-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Mając na uwadze obecny stan majątkowy pozwanego, jego dochody, Sąd doszedł do przekonania, że zachodzi szczególnie uzasadniony wypadek w rozumieniu art. 320 kpc dający podstawę do rozłożenia zasądzonego świadczenia na raty. Należy podkreślić, że pozwany zaprzestał spłaty zobowiązania objętego niniejszym postępowaniem z powodu kłopotów ze (...)
Sygn. akt I C- upr 1188/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 czerwca 2019 r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Wanat Protokolant: starszy sekretarz sądowy Anna Wojtunik po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2019 roku w Jaśle sprawy z powództwa (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. przeciwko K. Ż. o zapłatę I. zasądza od pozwanego K. Ż. na rzecz powoda (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. kwotę 5.385
Czytaj więcej»

I C 1195/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2019-03-19

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W sprawie nie zostało wykazane, min. to, że przy podpisaniu umowy cesji wierzytelności została zachowana właściwa reprezentacja powoda, co z kolei obliguje do przyjęcia, iż umowa cesji wierzytelności została zawarta przez osobę nieuprawnioną. Skutkiem tego stanu jest to, że powód nie udowodnił, by nabył skutecznie ewentualną wierzytelność (...)
Sygn. akt I C 1195/18 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 marca 2019 r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Wanat Protokolant: starszy sekretarz sądowy Anna Wojtunik po rozpoznaniu w dniu 19 marca 2019 roku w Jaśle sprawy z powództwa (...) z siedzibą we W. przeciwko R. K. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 1195/18 upr. UZASADNIENIE wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Jaśle z 19.03.2019 r. Powód (...) z siedzibą we W. domagał
Czytaj więcej»

I C 1259/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2019-05-29

Data publikacji: 2019-11-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Przytoczona w pozwie podstawa faktyczna żądania (roszczenie z umowy pożyczki), nie koresponduje z treścią przedstawionego przez powoda rozliczenia zadłużenia pożyczki. Na podstawie tego dokumentu nie sposób przyjąć, aby pozwana zalegała wobec powódki ze spłatą kapitału pożyczki w kwocie 133,03 zł, skoro na poczet zadłużenia dokonano wpłat (...)
Sygn. akt I C 1259/17 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 maja 2019 r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Wanat Protokolant: starszy sekretarz sądowy Anna Wojtunik po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2019 roku w Jaśle sprawy z powództwa Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej im. F. S. z siedzibą w G. przeciwko M. P. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 1259/17 upr. UZASADNIENIE wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Jaśl
Czytaj więcej»