Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
232

I C 1175/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2019-06-06

Data publikacji: 2019-07-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Stosownie bowiem do brzmienia art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016. 1489 j.t.) w przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym o zapewnienie przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej, związanego z ulgą przyznaną abonentowi, wysokość roszczenia z tytułu (...)
Sygn. akt I C 1175/18 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 czerwca 2019r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Dorota Myśliwiec Protokolant: starszy sekretarz sądowy Lucyna Szeredy po rozpoznaniu 6 czerwca 2019 r. w J. sprawy z powództwa (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego - Subfunduszu KI 1 z siedzibą w W. przeciwko M. S. o zapłatę I oddala powództwo; II kosztami postepowania obciąża powoda uznając je za uiszczone w całości. Sygn. akt I C
Czytaj więcej»

I C 1188/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2019-06-19

Data publikacji: 2019-11-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Mając na uwadze obecny stan majątkowy pozwanego, jego dochody, Sąd doszedł do przekonania, że zachodzi szczególnie uzasadniony wypadek w rozumieniu art. 320 kpc dający podstawę do rozłożenia zasądzonego świadczenia na raty. Należy podkreślić, że pozwany zaprzestał spłaty zobowiązania objętego niniejszym postępowaniem z powodu kłopotów ze (...)
Sygn. akt I C- upr 1188/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 czerwca 2019 r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Wanat Protokolant: starszy sekretarz sądowy Anna Wojtunik po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2019 roku w Jaśle sprawy z powództwa (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. przeciwko K. Ż. o zapłatę I. zasądza od pozwanego K. Ż. na rzecz powoda (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. kwotę 5.385
Czytaj więcej»

I C 1195/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2019-03-19

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W sprawie nie zostało wykazane, min. to, że przy podpisaniu umowy cesji wierzytelności została zachowana właściwa reprezentacja powoda, co z kolei obliguje do przyjęcia, iż umowa cesji wierzytelności została zawarta przez osobę nieuprawnioną. Skutkiem tego stanu jest to, że powód nie udowodnił, by nabył skutecznie ewentualną wierzytelność (...)
Sygn. akt I C 1195/18 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 marca 2019 r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Wanat Protokolant: starszy sekretarz sądowy Anna Wojtunik po rozpoznaniu w dniu 19 marca 2019 roku w Jaśle sprawy z powództwa (...) z siedzibą we W. przeciwko R. K. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 1195/18 upr. UZASADNIENIE wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Jaśle z 19.03.2019 r. Powód (...) z siedzibą we W. domagał
Czytaj więcej»

I C 1259/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2019-05-29

Data publikacji: 2019-11-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Przytoczona w pozwie podstawa faktyczna żądania (roszczenie z umowy pożyczki), nie koresponduje z treścią przedstawionego przez powoda rozliczenia zadłużenia pożyczki. Na podstawie tego dokumentu nie sposób przyjąć, aby pozwana zalegała wobec powódki ze spłatą kapitału pożyczki w kwocie 133,03 zł, skoro na poczet zadłużenia dokonano wpłat (...)
Sygn. akt I C 1259/17 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 maja 2019 r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Wanat Protokolant: starszy sekretarz sądowy Anna Wojtunik po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2019 roku w Jaśle sprawy z powództwa Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej im. F. S. z siedzibą w G. przeciwko M. P. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 1259/17 upr. UZASADNIENIE wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Jaśl
Czytaj więcej»

I C 1302/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2018-07-03

Data publikacji: 2018-07-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Stosownie do brzmienia art. 57 ust. 6 ustawy z 16.07.2004 r. prawo telekomunikacyjne w przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym o zapewnienie przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej , związanego z ulgą przyznaną abonentowi, wysokość roszczenia z tytułu jednostronnego rozwiązania umowy przez abonenta (...)
Sygn. akt I C 1302/17 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 lipca 2018 r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Wanat Protokolant: starszy sekretarz sądowy Maria Otrębska po rozpoznaniu w dniu 3 lipca 2018 r. w Jaśle na rozprawie sprawy z powództwa (...) w K. przeciwko R. Ż. (1) o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C upr. (...) UZASADNIENIE wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Jaśle z 03.07.2018 r. Powód (...) z siedzibą w K. dom
Czytaj więcej»

I C 1262/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2018-04-10

Data publikacji: 2018-07-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Powód nie wykazał, iż przysługuje mu względem pozwanego dochodzona pozwem wierzytelność, ani co do zasady, ani co do wysokości. Zgodnie zaś z ogólną zasadą wyrażoną w art. 6 k.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na tym, kto z faktu tego wywodzi skutki prawne. Na gruncie prawa procesowego odpowiednikiem art. 6 k.c. jest przepis art. 232 (...)
Sygn. akt I C 1262/17 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 kwietnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Wanat Protokolant: starszy sekretarz sądowy Anna Wojtunik po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2018 roku w Jaśle sprawy z powództwa (...) z siedzibą w K. przeciwko E. C. o zapłatę oddala powództwo.Sygn. akt I C 1262/17 upr. UZASADNIENIE wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Jaśle z 10 kwietnia 2018 r. W pozwie z 15.09.2017 r.
Czytaj więcej»

I C 1429/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2019-02-12

Data publikacji: 2019-03-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Odnosząc się zatem do podniesionego przez pozwaną zarzutu przedawnienia, stwierdzić należy, że złożone w ugodzie oświadczenie pozwanej nosi znamiona zrzeczenia się zarzutu przedawnienia w rozumieniu art. 117 par.2 k.c. Istotne jest to, że pozwana podpisując ugodę zobowiązała się spełnić konkretne zobowiązanie pieniężne, którego termin (...)
Sygn. akt I Cupr. 1429/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 lutego 2019 r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Dorota Myśliwiec Protokolant: Starszy sekretarz sądowy Katarzyna Wysowska po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2019 r. w Jaśle na rozprawie sprawy z powództwa Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we W. przeciwko K. W. o zapłatę I. zasądza od pozwanej K. W. na rzecz powoda Prokury Niestandaryzowa
Czytaj więcej»

I Ns 97/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2019-05-30

Data publikacji: 2019-07-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Zachowania uczestnika niezaprzeczalnie naruszają prawa i dobra osobiste wnioskodawczyni, naruszają jej godność, wywołują cierpienia i krzywdy moralne u wyżej wymienionej. Ataki zarówno werbalne, jak i fizyczne niewątpliwie wywołują u wnioskodawczyni poczucie obawy o własne życie i zdrowie. Ustalone w sprawie naganne zachowania uczestnika (...)
Sygn. akt I Ns 97/19 POSTANOWIENIE Dnia 30 maja 2019 r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Grzegorz Wanat Protokolant: starszy sekretarz sądowy Lucyna Szeredy po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2019 r. w Jaśle na rozprawie sprawy z wniosku E. G. zam. (...)-(...) T. G. (...) , z udziałem T. G. zam. (...)-(...) T. G. (...) , o zobowiązanie sprawcy przemocy w rodzinie do opuszczenia mieszkania zajmowanego wspólnie z innym p o s t a n a w i a: I. nakazać u
Czytaj więcej»

I Ns 186/20

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2021-11-02

Data publikacji: 2022-02-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Przedmiotem postepowania jest nieruchomość, która w latach 70-tych minionego stulecia została przejęta od właściciela przez Skarb Państwa z przeznaczeniem na drogę. Jednakźe nieruchomość ta nigdy nie została przekształcona ani faktycznie ani prawnie w drogę publiczną. W konsekwencji Sąd uwzględniając wniosek o zasiedzenie uznał, że w (...)
Sygn. akt I Ns 186/20 POSTANOWIENIE Dnia 2 listopada 2021 r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Grzegorz Wanat Protokolant: Natalia Szmyd po rozpoznaniu w dniu 26 października 2021 r. w Jaśle na rozprawie sprawy z wniosku A. H. z udziałem: Gminy N. o zasiedzenie p o s t a n a w i a: 1. stwierdzić, że położona w N. nieruchomość stanowiąca działkę ewidencyjną numer (...) objęta księgą wieczystą nr (...) prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Jaśle uległ
Czytaj więcej»

I Ns 212/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2018-04-26

Data publikacji: 2018-07-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Osoby prawne, które w wyniku realizacji inwestycji przesyłowych, co do których wydawane były decyzje o przebiegu linii przesyłowej i pozwolenia budowalne, objęły w posiadanie służebność przesyłu, pozostają w dobrej wierze.
Sygn. akt I Ns 212/17 POSTANOWIENIE Dnia 26 kwietnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Grzegorz Wanat Protokolant: starszy sekretarz sądowy Maria Otrębska po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2018 r. w Jaśle na rozprawie sprawy z wniosku (...) S.A. z siedzibą w W. Oddział w T. (...)-(...) T. , ul. (...) , z udziałem M. G. zam. (...)-(...) W. , ul. (...) , o zasiedzenie służebności przesyłu p o s t a n a w i a: I stwierdzić, że (...) S.A. z s
Czytaj więcej»