Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
172

I C 103/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2019-03-20

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Jako, że podstawę materialnoprawną zgłoszonego żądania stanowi umowa pożyczki, to uznanie zasadności powództwa w pierwszym rzędzie wymagało stwierdzenia, że powód, bądź jego poprzednik prawny jako pożyczkodawcy przenieśli na pozwaną własność środków pieniężnych, a pozwana przyjęła na siebie zobowiązanie do ich zwrotu. Dla weryfikacji (...)
Sygn. akt I C 103/19 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 marca 2019r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Wanat Protokolant: starszy sekretarz sądowy Lucyna Szeredy po rozpoznaniu 20 marca 2019 r. w J. sprawy z powództwa P. (...) z siedzibą we W. przeciwko A. R. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 103/19 upr. UZASADNIENIE wyroku Sądu Rejonowego w Jaśle z 20.03.2019 r. Powód P. (...) z siedzibą we W. domagał się zasądzenia od po
Czytaj więcej»

I C 118/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2018-09-04

Data publikacji: 2018-11-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 118/18 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 września 2018 r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Wanat Protokolant: starszy sekretarz sądowy Maria Otrębska po rozpoznaniu w dniu 4 września 2018 r. w J. na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank S. A. z siedzibą w W. przeciwko Ł. T. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 118/18 UZASADNIENIE wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Jaśle z 04.09.2018 r. Powód (...) Bank S.A
Czytaj więcej»

I C 140/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2018-02-02

Data publikacji: 2018-03-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 140/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Wanat Protokolant: starszy sekretarz sądowy Anna Wojtunik po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2018 roku w Jaśle sprawy z powództwa M. B. przeciwko L. T. i D. T. o ochronę służebności I zakazuje pozwanym L. T. i D. T. czynienia przeszkód powódce M. B. i osobom jej prawa reprezentującym w wykonywaniu służebności gruntowej przejazdu, prze
Czytaj więcej»

I C 150/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2017-02-21

Data publikacji: 2017-04-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Powódka jest współwłaścicielką nieruchomości której ochrony się domaga i w związku z treścią art. 209 kc zgłoszone przez nią roszczenie negatoryjne znajduje swe prawne oparcie w treści art. 222 § 1 i 2 kc. Pozwani nie wykazali, aby nabyli służebność przejazdu przez działkę której współwłaścicielką jest powódka przez zasiedzenie zatem nie (...)
Sygn. akt I C 150/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Dorota Myśliwiec Protokolant: st. sekr. sądowy Stanisława Synowiec po rozpoznaniu 07 lutego 2017 r. w J. przy udziale sprawy z powództwa A. R. (1) przeciwko J. M. i I. M. o wydanie nieruchomości I. zakazuje pozwanym J. M. i I. M. przechodzenia i przejeżdżania przez nieruchomość oznaczoną nr ewidencyjnym (...) położoną w Osobnicy na odcinku o
Czytaj więcej»

I C 161/15

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2015-10-15

Data publikacji: 2015-11-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Wina pozwanej polegająca na rażącym niedbalstwie przy wykonaniu pozostałych przesłanek wymaganych art. 415 kc skutkuje odpowiedzialnością odszkodowawczą pozwanej.
Sygn. akt I C 161/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 października 2015r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Dorota Myśliwiec Protokolant: st. sekr. sądowy Stanisława Synowiec po rozpoznaniu 1 października 2015 r. w J. przy udziale sprawy z powództwa K. Ś. przeciwko J. S. (1) o zapłatę I. zasądza od pozwanej J. S. (1) na rzecz powódki K. Ś. kwotę 665 zł (sześćset sześćdziesiąt pięć złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia 24 marca 2015 roku do
Czytaj więcej»

I C 228/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2019-04-17

Data publikacji: 2019-05-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 228/19 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Wanat Protokolant: starszy sekretarz sądowy Lucyna Szeredy po rozpoznaniu 17 kwietnia 2019 r. w J. sprawy z powództwa Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we W. przeciwko M. S. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 228/19 upr. UZASADNIENIE wyroku zaocznego Są
Czytaj więcej»

I C 340/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2016-08-02

Data publikacji: 2016-09-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Pozwany nie przebierał w środkach mających na celu wymóc na powódce spłatę dochodzonej należności - straszył wizytami windykatora, detektywami, obserwacją, fotografowaniem mienia, wreszcie licytacją firmy powódki czy zgłoszeniem jej do Biura Informacji Gospodarczej. Tymczasem pozwany nie dosponował tytułem wykonawczym w stosunku do (...)
Sygn. akt I C 340/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 sierpnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Dorota Myśliwiec Protokolant: sekr. sądowy Małgorzata Zyzak po rozpoznaniu 19 lipca 2016 roku w J. sprawy z powództwa E. O. przeciwko (...) Sp. z o.o. w W. o zapłatę I. zasądza od pozwanego (...) Sp. z o.o. w W. na rzecz powódki E. O. kwotę 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 29 czerwca 201
Czytaj więcej»

I C 347/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2017-05-11

Data publikacji: 2017-07-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Zgodnie z art.339 kpc jeżeli pozwany nie stawił się na posiedzenie wyznaczone na rozprawę, albo mimo stawienia się nie bierze udziału w rozprawie, Sąd wyda wyrok zaoczny .W tym wypadku przyjmuje się za prawdziwe twierdzenia powoda o okolicznościach faktycznych przytoczonych w pozwie lub w pismach procesowych doręczonych pozwanemu przed (...)
Sygn. akt I C 347/17 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Andrzej Sepioł Protokolant: st. sekr. sądowy Maria Otrębska po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2017 r. w Jaśle sprawy z powództwa (...) we W. przeciwko J. W. o zapłatę I oddala powództwo; oddala żądanie powoda o zasądzenie od pozwanej kosztów procesu. Sygn. akt I Cupr 347/17 UZASADNIENIE wyroku zaocznego z dnia 11 maja 2017 r. Strona p
Czytaj więcej»

I C 366/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2017-06-05

Data publikacji: 2018-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: I.Świadczenie odsetkowe związane jest z datą wezwania do zapłaty,przy czym jego data początkowa uzależniona jest od daty ukształtowania się stanu faktycznego będącego podstawą oceny wysokości świadczenia głównego. II.Jeżeli zgłoszono szkodę- tym bardziej gdy roszczenie zostało skonkretyzowane co do rodzaju i wyśokości, a ustalenie (...)
Sygn. akt I C 366/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 czerwca 2017r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Andrzej Sepioł Protokolant: st. sekr. sądowy Lucyna Szeredy po rozpoznaniu 1 czerwca 2017 r. w J. sprawy z powództwa B. F. , W. F. przeciwko Towarzystwo (...) S.A. o zapłatę i ustalenie odpowiedzialności pozwanego za skutki wypadku, które mogą się ujawnić w przyszłości I. zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powoda B. F.
Czytaj więcej»

I C 429/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2017-06-13

Data publikacji: 2017-08-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Fakt nieprzedstawienia przez powoda pierwotnej umowy i związana z tym niemożliwość zweryfikowania przez Sąd rozmiaru i wysokości zobowiązania pozwanej w tym wysokość i sposobu rozliczania odsetek wzbudzają wątpliwość Sądu co do przytoczonych przez powoda okoliczności faktycznych i skutkują oddaleniu powództwa.
Sygn. akt I C 429/17 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 czerwca 2017r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Dorota Myśliwiec Protokolant: st. sekr. sądowy Stanisława Synowiec po rozpoznaniu 13 czerwca 2017r. w J. przy udziale sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we W. przeciwko J. T. o zapłatę I. oddala powództwo; II. kosztami postępowania obciąża powoda uznając je za uiszczone w całości
Czytaj więcej»