Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
232

I C 949/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2019-05-17

Data publikacji: 2019-07-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Przeprowadzone w niniejszej sprawie postępowanie dowodowe wykazało, iż składki OC wynikające z obydwu polisy i dotycząca obydwu samochodów zostały opłacone. Jednocześnie z dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia, wystawionych przez zakład ubezpieczeń już po przejściu własności przedmiotowych pojazdów na (...)
Sygn. akt I C 949/18 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 maja 2019 r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Wanat Protokolant: starszy sekretarz sądowy Anna Wojtunik po rozpoznaniu w dniu 7 maja 2019 roku w Jaśle sprawy z powództwa (...) 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w W. przeciwko R. S. o zapłatę I oddala powództwo, zasądza od powoda (...) 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamk
Czytaj więcej»

I C 964/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2019-04-17

Data publikacji: 2019-07-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Nie zostało wykazane, ażeby przy podpisaniu umowy cesji wierzytelności została zachowana właściwa reprezentacja powoda, co obliguje do przyjęcia, iż umowa cesji wierzytelności została zawarta przez osobę nieuprawnioną. Skutkiem tego stanu rzeczy jest to, iż powód nie udowodnił, by nabył skutecznie ewentualną wierzytelność wobec pozwanego.
Sygn. akt I C 964/18 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Wanat Protokolant: starszy sekretarz sądowy Lucyna Szeredy po rozpoznaniu 17 kwietnia 2019 r. w J. sprawy z powództwa P. (...) z siedzibą we W. przeciwko D. C. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 964/18 upr. UZASADNIENIE wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Jaśle z 17.04.2019 r. Powód P. (...) z siedzibą we W. dom
Czytaj więcej»

I C 971/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2019-10-30

Data publikacji: 2020-01-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W ocenie Sądu Rejonowego, w niniejszej sprawie nie można zasadnie zarzucać powodom brak wykazania umocowania do działania w imieniu powodów przez pośrednika kredytowego, w sytuacji, gdy pozwany na żadnym etapie zawarcia, jak i wykonywania umowy, nie kwestionował pełnomocnictwa do działania w imieniu pożyczkodawcy. Co istotne, pozwanemu (...)
Sygn. akt I C 971/19 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 października 2019r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Wanat Protokolant: starszy sekretarz sądowy Lucyna Szeredy po rozpoznaniu 23 października 2019 r. w J. sprawy z powództwa G. C. , A. Z. , A. G. przeciwko R. S. o zapłatę I. zasądza od pozwanego R. S. na rzecz powodów G. C. , A. Z. , A. G. prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe (..
Czytaj więcej»

I C 944/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2019-05-29

Data publikacji: 2019-07-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Ostatecznie stwierdzić należy, że choć powód wykazał, że jako pożyczkodawca dysponował danymi osobowymi pozwanej, sama ta okoliczność nie pozwala na ustalenie, że pozwana złożyła jakiekolwiek oświadczenie woli, na skutek którego zawarła umowę pożyczki.
Sygn. akt I C 944/18 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 maja 2019 r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Wanat Protokolant: starszy sekretarz sądowy Anna Wojtunik po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2019 roku w Jaśle sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. przeciwko D. R. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 944/18 UZASADNIENIE wyroku Sądu Rejonowego w Jaśle z 29.05.2019 r. Powód, (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialno
Czytaj więcej»

I C 1022/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2019-05-29

Data publikacji: 2019-11-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Z uwagi na nieprzedłożenie dowodów wskazujących na zawarcie umowy pożyczki, jak też przeniesienie wierzytelności pomiędzy wierzycielem pierwotnym a kontrahentem powoda (IPF Financial Services Limited) Sąd nie ma możliwości weryfikacji kwoty ujętej przez powoda w wyciągu. Należy zauważyć, że powód nie przedstawił nawet Oświadczenia Pierwotnego (...)
Sygn. akt I C 1022/18 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 maja 2019 r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Wanat Protokolant: starszy sekretarz sądowy Anna Wojtunik po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2019 roku w Jaśle sprawy z powództwa P. (...) z siedzibą we W. przeciwko G. M. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 1022/18 upr. UZASADNIENIE wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Jaśle z 29.05.2019 r. Powód P. (...) z siedzibą we W
Czytaj więcej»

I C 994/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2019-03-06

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 994/18 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 marca 2019 r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Wanat Protokolant: starszy sekretarz sądowy Anna Wojtunik po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2019 roku w Jaśle sprawy z powództwa Szpitala Miejskiego (...) w K. przeciwko M. K. o zapłatę I. zasądza od pozwanego M. K. na rzecz powoda Szpitala Miejskiego (...) w K. kwotę 718 zł (siedemset osiemnaście złotych) z odsetkami ustawowymi za o
Czytaj więcej»

I C 1016/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2019-03-27

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Przedłożony wyciąg z ksiąg rachunkowych funduszu, w myśl art. 194 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych, Sąd ocenił jako dowód prywatny (art. 245 k.p.c.) potwierdzający, że osoba , która go podpisała , złożyła zawarte w nim oświadczenie. Dokument ten Sąd uznał za niewystarczającą podstawę dla stwierdzenia istnienia dochodzonej (...)
Sygn. akt I C 1016/18 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 marca 2019 r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Wanat Protokolant: starszy sekretarz sądowy Anna Wojtunik po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2019 roku w Jaśle sprawy z powództwa (...) z siedzibą we W. przeciwko A. B. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 1016/18 upr. UZASADNIENIE wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Jaśle z 27 marca 2019 r. Powód (...) z siedzibą we W.
Czytaj więcej»

I C 973/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2020-09-09

Data publikacji: 2020-10-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Należało mieć na względzie, że przyczyną cierpień powoda były nie tylko obrażenia fizyczne, ale całokształt negatywnych przeżyć, związanych z zaistniałym wypadkiem, w tym w szczególności przeżycia związane z " uwięzieniem" powoda w samochodzie tuż po zderzeniu pojazdów.
Sygn. akt I C 973/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 września 2020 r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Grzegorz Wanat Protokolant: starszy sekretarz sądowy Katarzyna Wysowska po rozpoznaniu w dniu 1 września 2020 r. w Jaśle na rozprawie sprawy z powództwa P. R. przeciwko (...) S. A. V. (...) z siedzibą w W. o zapłatę I. zasądza od pozwanego (...) S. A. V. (...) z siedzibą w W. na rzecz powoda P. R. kwotę 4.400 zł (cztery tysiące czterysta
Czytaj więcej»

I C 1162/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2019-03-27

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Powód wywodząc roszczenie o zapłatę kwoty, w zakresie jego podstawy faktycznej, powinien wykazać zarówno fakt istnienia wymagalnego zobowiązania wynikającego z opisanej w pozwie pożyczki, jak też – nie będąc kontrahentem pozwanego (pożyczkodawcą) – skuteczne wstąpienie w prawa pierwotnego wierzyciela, a zatem własną legitymację w sprawie. (...)
Sygn. akt I C 1162/18 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 marca 2019 r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Wanat Protokolant: starszy sekretarz sądowy Anna Wojtunik po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2019 roku w Jaśle sprawy z powództwa P. (...) z siedzibą we W. przeciwko M. S. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 1162/18 upr. UZASADNIENIE wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Jaśle z 27.03.2019 r. Powód P. (...) z siedzibą we
Czytaj więcej»

I C 1175/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2019-06-06

Data publikacji: 2019-07-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Stosownie bowiem do brzmienia art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016. 1489 j.t.) w przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym o zapewnienie przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej, związanego z ulgą przyznaną abonentowi, wysokość roszczenia z tytułu (...)
Sygn. akt I C 1175/18 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 czerwca 2019r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Dorota Myśliwiec Protokolant: starszy sekretarz sądowy Lucyna Szeredy po rozpoznaniu 6 czerwca 2019 r. w J. sprawy z powództwa (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego - Subfunduszu KI 1 z siedzibą w W. przeciwko M. S. o zapłatę I oddala powództwo; II kosztami postepowania obciąża powoda uznając je za uiszczone w całości. Sygn. akt I C
Czytaj więcej»