Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
232

I C 816/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2019-03-26

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Jak każda umowa, tak i umowa zawarta na odległość dla swego istnienia wymaga jednak wymiany zgodnych oświadczeń woli obu stron, co w przypadku umowy pożyczki oznacza, oświadczenie dającego pożyczkę, że zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, oraz oświadczenie (...)
Sygn. akt I C 816/18 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 marca 2019 r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Wanat Protokolant: starszy sekretarz sądowy Lucyna Szeredy po rozpoznaniu 26 marca 2019 r. w J. sprawy z powództwa Kancelarii (...) Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą we W. przeciwko J. R. (1) o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 816/18 upr. UZASADNIENIE wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Jaśle z 26.03.2019 r. Powód Kancel
Czytaj więcej»

I C 881/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2019-04-03

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Powód przedstawił wystarczające dowody zarówno dla wykazania własnej legitymacji w sprawie, jak też co do wymagalności i wysokości roszczenia (przedstawił zarówno dowód udzielenia pozwanej środków pieniężnych, wypowiedzenia umowy, jak też historię wpłat, potwierdzającą zasadność dochodzonej kwoty). Brak przeciwdowodów ze strony pozwanej czyni (...)
Sygn. akt I C 881/18 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 kwietnia 2019r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Wanat Protokolant: starszy sekretarz sądowy Lucyna Szeredy po rozpoznaniu 3 kwietnia 2019r. w J. sprawy z powództwa (...) Bank S.A. z siedzibą we W. przeciwko H. S. o zapłatę I. zasądza od pozwanej H. S. na rzecz powoda (...) Bank S.A. z siedzibą we W. kwotę 4.436,26 zł (cztery tysiące czterysta trzydzieści sześć złotych 26/100
Czytaj więcej»

I C 865/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2019-04-16

Data publikacji: 2019-07-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Treść przedłożonych przez powoda wydruków wywołuje wątpliwości Sądu, co do tego, czy pozwany złożył jakiekolwiek oświadczenie woli mogące być podstawą zobowiązania. Należało zatem przeprowadzić postępowanie dowodowe, które nie usunęło jednak wątpliwości Sądu w tym przedmiocie.
Sygn. akt I C 865/18 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Wanat Protokolant: starszy sekretarz sądowy Anna Wojtunik po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2019 roku w Jaśle sprawy z powództwa (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. przeciwko J. T. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 865/18 upr. UZASADNIENIE wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Jaśle z 16.04.
Czytaj więcej»

I C 940/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2019-04-03

Data publikacji: 2019-05-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Powód na okoliczność istnienia i wysokości zobowiązania pierwotnego (umowy pożyczki) nie przedstawił żadnych wiarygodnych dowodów. Żadne z przedstawionych dokumentów nie wskazują, aby między pozwanym a poprzednikiem prawnym powoda doszło do zawarcia jakiejkolwiek umowy pożyczki, w szczególności, że pozwany złożył w tym przedmiocie (...)
Sygn. akt I C 940/18 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Wanat Protokolant: starszy sekretarz sądowy Lucyna Szeredy po rozpoznaniu 3 kwietnia 2019 r. w J. sprawy z powództwa P. (...) z siedzibą we W. przeciwko M. B. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 940/18 upr. UZASADNIENIE wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Jaśle z 03.04.2019 r. W pozwie wniesionym w dniu 30.08.2018
Czytaj więcej»

I C 889/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2019-11-26

Data publikacji: 2020-01-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 889/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 listopada 2019 r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Grzegorz Wanat Protokolant: starszy sekretarz sądowy Katarzyna Wysowska po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2019 r. w Jaśle na rozprawie sprawy z powództwa J. W. przeciwko (...) Zakładowi (...) na (...) S. A. z siedzibą W. o zapłatę I. oddala powództwo; II. zasądza od powódki J. W. na rzecz pozwanego (...) Zakładu (...) na (...) S. A. z
Czytaj więcej»

I C 944/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2019-05-29

Data publikacji: 2019-07-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Ostatecznie stwierdzić należy, że choć powód wykazał, że jako pożyczkodawca dysponował danymi osobowymi pozwanej, sama ta okoliczność nie pozwala na ustalenie, że pozwana złożyła jakiekolwiek oświadczenie woli, na skutek którego zawarła umowę pożyczki.
Sygn. akt I C 944/18 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 maja 2019 r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Wanat Protokolant: starszy sekretarz sądowy Anna Wojtunik po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2019 roku w Jaśle sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. przeciwko D. R. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 944/18 UZASADNIENIE wyroku Sądu Rejonowego w Jaśle z 29.05.2019 r. Powód, (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialno
Czytaj więcej»

I C 911/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2019-05-24

Data publikacji: 2019-07-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W rozpoznawanej sprawie warunkiem zapłaty wynagrodzenia za wykonanie dzieła był warunek w postaci pozytywnego protokołu odbioru, a więc warunek częściowo zależny od woli zamawiającego. W zakresie jego spełnienia pozwany (zamawiający) nie dopełnił czynności koniecznych dla weryfikacji poprawności wykonania dzieła, na co powódka jako wykonawca (...)
Sygn. akt I C 911/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 maja 2019 r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Wanat Protokolant: starszy sekretarz sądowy Anna Wojtunik po rozpoznaniu w dniu 14 maja 2019 roku w Jaśle sprawy z powództwa H. W. przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Starostę (...) o zapłatę I. zasądza od pozwanego Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę (...) na rzecz powódki H. W. kwotę 7.872 zł (siedem tysięcy
Czytaj więcej»

I C 947/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2017-03-02

Data publikacji: 2017-04-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 947/16 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 marca 2017r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Dorota Myśliwiec Protokolant: st. sekr. sądowy Stanisława Synowiec po rozpoznaniu 2 marca 2017r. w J. przy udziale sprawy z powództwa Prokury Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we W. przeciwko J. S. o zapłatę I. oddala powództwo; II. kosztami postępowania obciąża powoda uznając je za uiszczone w całości. Sy
Czytaj więcej»

I C 964/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2019-04-17

Data publikacji: 2019-07-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Nie zostało wykazane, ażeby przy podpisaniu umowy cesji wierzytelności została zachowana właściwa reprezentacja powoda, co obliguje do przyjęcia, iż umowa cesji wierzytelności została zawarta przez osobę nieuprawnioną. Skutkiem tego stanu rzeczy jest to, iż powód nie udowodnił, by nabył skutecznie ewentualną wierzytelność wobec pozwanego.
Sygn. akt I C 964/18 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Wanat Protokolant: starszy sekretarz sądowy Lucyna Szeredy po rozpoznaniu 17 kwietnia 2019 r. w J. sprawy z powództwa P. (...) z siedzibą we W. przeciwko D. C. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 964/18 upr. UZASADNIENIE wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Jaśle z 17.04.2019 r. Powód P. (...) z siedzibą we W. dom
Czytaj więcej»

I C 971/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2019-10-30

Data publikacji: 2020-01-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W ocenie Sądu Rejonowego, w niniejszej sprawie nie można zasadnie zarzucać powodom brak wykazania umocowania do działania w imieniu powodów przez pośrednika kredytowego, w sytuacji, gdy pozwany na żadnym etapie zawarcia, jak i wykonywania umowy, nie kwestionował pełnomocnictwa do działania w imieniu pożyczkodawcy. Co istotne, pozwanemu (...)
Sygn. akt I C 971/19 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 października 2019r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Wanat Protokolant: starszy sekretarz sądowy Lucyna Szeredy po rozpoznaniu 23 października 2019 r. w J. sprawy z powództwa G. C. , A. Z. , A. G. przeciwko R. S. o zapłatę I. zasądza od pozwanego R. S. na rzecz powodów G. C. , A. Z. , A. G. prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe (..
Czytaj więcej»