Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
232

I C 103/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2019-03-20

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Jako, że podstawę materialnoprawną zgłoszonego żądania stanowi umowa pożyczki, to uznanie zasadności powództwa w pierwszym rzędzie wymagało stwierdzenia, że powód, bądź jego poprzednik prawny jako pożyczkodawcy przenieśli na pozwaną własność środków pieniężnych, a pozwana przyjęła na siebie zobowiązanie do ich zwrotu. Dla weryfikacji (...)
Sygn. akt I C 103/19 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 marca 2019r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Wanat Protokolant: starszy sekretarz sądowy Lucyna Szeredy po rozpoznaniu 20 marca 2019 r. w J. sprawy z powództwa P. (...) z siedzibą we W. przeciwko A. R. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 103/19 upr. UZASADNIENIE wyroku Sądu Rejonowego w Jaśle z 20.03.2019 r. Powód P. (...) z siedzibą we W. domagał się zasądzenia od po
Czytaj więcej»

I C 140/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2018-02-02

Data publikacji: 2018-03-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 140/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Wanat Protokolant: starszy sekretarz sądowy Anna Wojtunik po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2018 roku w Jaśle sprawy z powództwa M. B. przeciwko L. T. i D. T. o ochronę służebności I zakazuje pozwanym L. T. i D. T. czynienia przeszkód powódce M. B. i osobom jej prawa reprezentującym w wykonywaniu służebności gruntowej przejazdu, prze
Czytaj więcej»

I C 225/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2019-04-17

Data publikacji: 2019-05-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Powód nie może skutecznie domagać się zapłaty również z uwagi na upływ terminu przedawnienia, skutkujący przekształceniem dochodzonego zobowiązania w naturalne.
Sygn. akt I C 225/19 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Wanat Protokolant: starszy sekretarz sądowy Lucyna Szeredy po rozpoznaniu 17 kwietnia 2019 r. w J. sprawy z powództwa P. (...) z siedzibą we W. przeciwko J. B. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 225/19 upr. UZASADNIENIE wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Jaśle z 17.04.2019 r. Powód P. (...) z siedzibą we W. dom
Czytaj więcej»

I C 272/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2016-01-26

Data publikacji: 2016-03-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Kodeks cywilny przewiduje wprawdzie możliwość zniesienia służebności gruntowej bez wynagrodzenia, jednakże warunkiem jest to, aby służebność utraciła dla nieruchomości władnącej wszelkie znaczenie.
Sygn. akt I C 272/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Wanat Protokolant: st. sekr. sądowy Anna Wojtunik po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2016 w Jaśle przy udziale sprawy z powództwa R. J. przeciwko S. K. o zniesienie służebności gruntowej I. oddala powództwo, II. nakazuje, aby Skarb Państwa – Sąd Rejonowy w Jaśle zwrócił powodowi R. J. kwotę 76,24 zł (siedemdziesiąt sześć złotych 24
Czytaj więcej»

I C 280/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2017-05-04

Data publikacji: 2017-08-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W ocenie Sądu Rejonowego nie ma tu zastosowania postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 1984 r. IV CZ 196/84 (Legalis Nr 24450), w którym tenże Sąd stwierdził, iż za stronę przegrywającą sprawę w rozumieniu przepisów o kosztach procesu należy także uważać pozwanego, który w trakcie procesu spełnił dochodzone od niego świadczenie, (...)
Sygn. akt I C upr 280/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 maja 2017r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Andrzej Sepioł Protokolant: st. sekr. sądowy Lucyna Szeredy po rozpoznaniu 4 maja 2017 r. w J. sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we W. przeciwko M. K. o zapłatę I oddala powództwo; oddala żądanie powoda o zasądzenie od pozwanej kosztów procesu. Sygn. akt I Cupr 280/17 UZASADNIE
Czytaj więcej»

I C 292/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2019-06-05

Data publikacji: 2019-11-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Powództwo należało uznać za zasadne w części, a podlegające oddaleniu w zakresie kosztów wykraczających ponad przewidziany prawem limit pozaodsetkowych kosztów kredytu. Ponadto za niedopuszczalne uznać należało obciążenie pozwanego przez stronę powodową kosztami umowy ubezpieczenia na życie. Powód nie tylko nie wykazała, ale nawet ni starała (...)
Sygn. akt I C 292/19 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 czerwca 2019 r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Wanat Protokolant: starszy sekretarz sądowy Lucyna Szeredy po rozpoznaniu 28 maja 2019r. w J. sprawy z powództwa (...) S. A. z siedzibą w W. przeciwko T. S. o zapłatę I. zasądza od pozwanego T. S. na rzecz powoda (...) S.A. z siedzibą w W. kwotę 6.711,17 zł (sześć tysięcy siedemset jedenaście złotych 17/100) z odsetkami
Czytaj więcej»

I C 291/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2019-05-28

Data publikacji: 2019-11-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Wyciąg z ksiąg rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego i ewidencji analitycznej Sąd ocenił jako dokument prywatny, o którym mowa w art. 245 k.p.c. stanowiący dowód tego, że osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie. W konsekwencji dokument ten nie stanowił dowodu stwierdzającego fakt istnienia i wysokości (...)
Sygn. akt I C 291/19 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 maja 2019 r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Wanat Protokolant: starszy sekretarz sądowy Lucyna Szeredy po rozpoznaniu 28 maja 2019 r. w J. sprawy z powództwa P. (...) z siedzibą we W. przeciwko M. S. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 291/19 upr. UZASADNIENIE wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Jaśle z 28.05.2019 r. Powód P. (...) z siedzibą we W. domagał się
Czytaj więcej»

I C 289/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2015-08-20

Data publikacji: 2015-09-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Sąd mając na uwadze trudną sytuację pozwanego uwzględnił jego wniosek o rozłożenie zasądzonej kwoty na raty
Sygn. akt I C 289/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 sierpnia 2015r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Dariusz Zając Protokolant: st. sekr. sądowy Ewa Lisowska po rozpoznaniu w dniu 20 sierpnia 2015 r. w Jaśle przy udziale sprawy z powództwa B. (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w G. przeciwko D. W. o zapłatę I. zasądza od pozwanego D. W. na rzecz powoda B. (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjn
Czytaj więcej»

I C 298/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2019-06-04

Data publikacji: 2019-11-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Strona powoda swoje roszczenie wywodziła z art. 509 kc, dotyczącego umowy przelewu wierzytelności, jednak nie udowodniła zasadności swojego roszczenia zgodnie z treścią art. 6 kc, ani też nie wykazała istnienia swojej legitymacji czynnej w przedmiotowej sprawie.
Sygn. akt I C 298/19 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 czerwca 2019 r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Wanat Protokolant: starszy sekretarz sądowy Anna Wojtunik po rozpoznaniu w dniu 4 czerwca 2019 roku w Jaśle sprawy z powództwa E. M. C. F. (...) z siedzibą w G. przeciwko A. S. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 298/19 upr. UZASADNIENIE wyroku Sądu Rejonowego w Jaśle z 4 czerwca 2019 r. Powód E. M. C. F. (...) z siedzibą
Czytaj więcej»

I C 294/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 2019-05-08

Data publikacji: 2020-01-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Należy wykluczyć, aby zawarta w korespondencji stron, luźna deklaracja pozwanego co do zapłaty kwoty 1.050 euro miała dla niego charakter wiążący i mogła stanowić uznanie roszczenia w rozumieniu art. 123 § 1 pkt. k.c., a wynikającego z umowy zamiany. Dla kwalifikacji przedmiotowego oświadczenia pozwanego jako „uznania roszczenia” konieczna (...)
Sygn. akt I C 294/19 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 maja 2019 r. Sąd Rejonowy w Jaśle I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Wanat Protokolant: starszy sekretarz sądowy Anna Wojtunik po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2019 roku w Jaśle sprawy z powództwa A. M. przeciwko G. C. o zapłatę I oddala powództwo, zasądza od powoda A. M. na rzecz pozwanego G. C. kwotę 1.817,00 zł (jeden tysiąc osiemset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesoweg
Czytaj więcej»